Numer kartki: 35

Tytuł: Jesienne pozdrowienia

Dla:

Imię nazwisko:

e-mail:

Od:

Imię nazwisko:

e-mail:

Życzenia:

Przepisz: Ramapitek