Kodeń

Kodeń nad Bugiem. Siedziba Sapiehów jedno z ważniejszych sanktuariów Podlasia

Kodeń - 4 sierpnia' - 2013 rok