Licheń

W Licheniu byłem kilka razy. Pierwszy raz gdy jeszcze nowy kościół nie istniał ale wtedy nie miałem aparatu fotograficznego.

Licheń - Widok z wierzy przy Bazylice. - 2005 rok