Poprawianie wpisu w Księdze Gości

Aby poprawić wpis w Księdze Gości trzeba spełnić warunki:
1. Można to zrobić w czasie pierwszej godziny po dokonanym wpisie
2. Trzeba podać numer wpisu oraz nazwę miasta jakie zapisałeś
Nr wpisu
Miasto