Modlitwa do świętego Michała Archanioła
KTÓŻ JAK BÓG!
Święty Michale Archaniele, broń nas w walce;
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy:
a Ty, Książę niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?
Łk.18.8b

Tematy z naszej wiary, które udało mi się zebrać.

Trafiona przez Piorun
Litania narodu polskiego
Modlitwa ofiarowania cierpienia:
Koronka do Bożego Miłosierdzia
Akt Zawierzenia Matce Bożej w 1050 Rocznicę Chrztu Polski

Strony o tematyce Katolickiej