Różne zabawki wykonane w PHP

1. Tabliczka mnożenia losuje nam 10 przykładów i wystawia nam ocenę za wykonane zadanie.
2. W drugiej podstronie możemy przeczytać zagadki ludowe które znam od dzieciństwa.
3. W trzeciej podstronie możemy wystawić ocenę stronie internetowej w skali od 1 do 6.
4. Ta tabliczka mnożenia losuje pojedyńczo piętnaście przykładów.
5. Możemy też rozwiązać równanie kwadratowe.
6. Możemy sprawdzić daty świąt ruchomych z dowolnego roku naszej ery.
7. Tu mamy dla odmiany Tabliczkę dzielenia.
8. Mamy tu święta różne i dziwne występujące danego dnia.
9. Tu nam statystykę odwiedzin tylko teoretycznie bo niestety 99% tego to są Booty.
10. Ta tabliczka mnożenia losuje pojedyńczo piętnaście przykładów których wyniki są mniejsze od 50.

Przysłowia na tą chwilę

1. Choćby chleb był rżany, byle leżany.
2. W lipcu się kłosek korzy, że niesie dar Boży, a najpierwsza Małgorzata, sierp w zboże założy.
3. W dzień świętej Małgorzaty pierwsze gruszki do chaty.
4. Kto chleb nosi, tego też chleb nosi.
5. Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.