Światowe Centra Modlitwy o Pokój

Wspólnym znakiem materialnym Światowych Centrów Modlitwy o Pokój są Kaplice Adoracji Wieczystej Najświętszego Sakramentu, które umożliwiają aktywne włączenie się wiernych w nurt apostolskiej modlitwy o pokój.

Ołtarze Adoracji powstają w Polsce, w Pracowni Drapikowski Studio, gdańskich artystów Mariusza i Kamila Drapikowskich. Nie są wykonywane, lecz pisane jak ikona, są owocem pracy i modlitwy zespołu projektowego. Swoim niezwykłym pięknem służą pogłębianiu relacji z żywym Bogiem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, a poziomem artystycznym dorównują najpiękniejszym dziełom współczesnej sztuki sakralnej.
Centralnym punktem Ołtarzy Adoracji jest postać Maryi, nazwanej przez Św. Jana Pawła II „Niewiastą Eucharystii”, „Pierwszą Monstrancją” czy „Gwiazdą prowadzącą Kościół do Jej Syna”. Pod sercem Maryi umieszczone są monstrancje. Każdy Ołtarz Adoracji błogosławiony jest na Watykanie przez Ojca Świętego (wcześniej przez papieża Benedykta XVI, a obecnie papieża Franciszka). Istotnym elementem tego duchowego przedsięwzięcia są peregrynacje poszczególnych ołtarzy po Polsce i Europie, aby do miejsc przeznaczenia dotarł nie przedmiot, lecz symboliczne naczynie wypełnione modlitwą. Inauguracja każdego centrum modlitwy jest zawsze wydarzeniem narodowym i odbywa się przy udziale Episkopatu i władz państwowych danego kraju.

Dotychczas powstało 8 Gwiazd - Światowych Centrów Modlitwy o Pokój:

1. Betlejem w Izraelu,
2. Medjugorie w Bośni i Hercegowinie,
3. Oziornoje w Kazachstanie,
4. Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej,
5. Namyang w Korei Południowej
6. Kibeho w Rwandzie.
7. Dagupan na Filipinach.
8. Niepokalanów w Polsce. Sanktuarium NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask.

12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju

 1. Izrael Betlejem „Tryptyk Jerozolimski”
 2. Pierwszą Gwiazdą, jest powstała w 2009 roku, Kaplica Adoracji przy IV Stacji Drogi Krzyżowej w Jerozolimie. Umieszczony w niej ołtarz adoracji nazwano „Tryptykiem Jerozolimskim”. W 2016 roku, Kaplica Adoracji wraz z ołtarzem została przeniesiona do Kościoła Groty Mlecznej w Betlejem, miejscu gdzie Chrystus przyszedł na świat, a w którym wciąż brakuje pokoju.
 3. Bośnia i Hercegowina - Medjugorje
 4. Medjugorie w Bośni i Hercegowinie jest kolejnym miejscem, gdzie znajduje się Kaplica Pokoju. Przekazanie monstrancji, jako daru pielgrzymów z całego świata, przeznaczonej do adoracji Najświętszego Sakramentu, odbyło się 22 czerwca 2011 roku, w Kościele Parafialnym św. Jakuba w Medjugorje.
 5. Kazachstan - Oziornoje „Gwiazda Kazachstanu”
 6. Następnym ośrodkiem wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu stało się Sanktuarium Maryi Królowej Pokoju w Oziornoje, w Kazachstanie. Jest to miejsce martyrologii wielu narodów. 2 lipca 2014 roku, rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu „Gwiazda Kazachstanu”, jako kontynuacja adoracji prowadzonej w Oziornoje nieprzerwanie od 25 marca 1996 roku.
 7. Wybrzeże Kości Słoniowej - Jamusukro „Donum Caritas et Pax”
 8. Kolejna Gwiazda – Kaplica Pokoju, rozbłysła w Sanktuarium Matki Pokoju w Jamusukro na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Po rocznej peregrynacji w kościołach i sanktuariach polskich, ołtarz „Donum Caritas et Pax” (Dar Miłości i Pokoju), został pobłogosławiony przez papieża Franciszka i przekazany na kontynent afrykański. 22 maja 2016 roku, w obecności Episkopatu i ponad 20 000 wiernych, rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o pokój.
 9. Korea Południowa - Namyang „Adoratio Domini in Unitate et Pace”
 10. 14 października 2017 roku, na zakończenie Jubileuszu 100-lecia objawień Matki Boskiej w Fatimie, odbyła się uroczysta inauguracja Centrum Modlitwy o Pokój w koreańskim Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Namyang. Tego dnia rozpoczęto adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju na świecie, w ołtarzu „Adoratio Domini in Unitate et Pace”, który został poświęcony na Watykanie 7 lipca 2017 roku, przez Ojca Świętego Franciszka. Ostatnie wydarzenia w Korei Północnej, wskazują na szczególną potrzebę modlitwy o pokój w tym rejonie.
 11. Rwanda - Kibeho „Światło Pojednania i Pokoju”
 12. Przez cały 2017 rok, w Polsce, na Słowacji i na Litwie, trwała peregrynacja ołtarza adoracji eucharystycznej „Światło Pojednania i Pokoju”, przeznaczonego do Sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie. Rwanda to miejsce szczególnie dotknięte cierpieniem. W latach 80. XX wieku, w wyniku bratobójczej wojny zginęło tam blisko 2 miliony ludzi. Ołtarz „Światło Pojednania i Pokoju”, po raz pierwszy został wykorzystany w czasie nocnego modlitewnego czuwania Ojca Świętego Franciszka z młodymi w Brzegach, podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Inauguracja Centrum Modlitwy o Pokój w Kibeho nastąpiła 31 maja 2018 roku.