Święty Jan Paweł II Papież Polak

Beatyfikowany 1 maja 2011 roku przez Benedykta XVI
Kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku przez papieża Franciszka

Jan Paweł II Jan Pawł II

Modlitwa Świętego Jana Pawła II

Duchu Święty, proszę Cię:

- o dar Mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

- o dar Rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

- o dar Umiejętności, bym umiał w życiu kierować się zasadami tejże wiary,

- o dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

- o dar Męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

- o dar Pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

- o dar Bojażni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża...

Amen

Modlitwa do Świętego Jana Pawła II

Ojcze, dziękuję Bogu za to, że dał Kościołowi Ciebie jako Papieża Jana Pawia II.

Dziękuję za Twoją niestrudzoną apostolską posługę dla wszystkich narodów świata, którym gorliwie głosiłeś Dobrą Nowinę o nieskończonej miłości Boga do nas.

Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że dałeś nam przykład całkowitego zawierzenia Bożemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, Matki Bożej.

Uproś mi, abym zgodnie z Bożą wolą mógł otrzymać te łaski, o które Cię proszę.

Niech Twoje wstawiennictwo wyjedna mi chęć ustawicznego oddawania się na służbę Chrystusowi i Maryi oraz przyczyniania się do budowania w naszej Ojczyźnie królestwa prawdy, miłości i pokoju.

Amen
Błogosławiony Janie Pawle II módl się za nami!