Święty Jan Paweł II Papież Polak

Beatyfikowany 1 maja 2011 roku przez Benedykta XVI
Kanonizowany 27 kwietnia 2014 roku przez papieża Franciszka

Jan Pawł II

MODLITWA O UZDROWIENIE ZA PRZYCZYNĄ ŚW. JANA PAWŁA II

Za przyczyną św. Jana Pawła II uzdrowionych zostało wiele osób. W potrzebie warto zwrócić się do niego o pomoc!


Boże, który jesteś Stwórcą człowieka oraz Panem życia i śmierci, bądź uwielbiony! Jeśli jest Twoją wolą, Panie, abym wyzdrowiał, proszę Cię za przyczyną świętego Jana Pawła II o uzdrowienie mnie z tej choroby. Niech Duch Święty, którego otrzymałem w sakramencie chrztu i bierzmowania, pomoże mi przyjąć Twoją świętą wolę. Niech On mnie prowadzi; niech mnie obdarzy męstwem, abym potrafił przyjąć i dźwigać swój krzyż. Uwielbiam Cię, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś i ciągle obdarzasz. Chcę wykonać do końca zadanie, jakie mi zleciłeś. Przez zasługi Twojego Syna, który cierpiał na krzyżu, proszę Cię: obdarz mnie zdrowiem ciała i duszy

Amen