Różaniec w poszczególne dni tygodnia


1. Poniedziałek część Radosna Różańca
tajemnice:
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3.Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
4.Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni.

2. Wtorek część Bolesna Różańca
tajemnice:
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3.Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4.Dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa
5. Śmierć na krzyżu

3. Środa część Chwalebna Różańca
tajemnice:
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3.Zesłanie Ducha Świętego
4.Wniebowzięcie Maryi
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi

4. Czwartek część Światła Różańca
tajemnice:
1. Chrzest Jezusa w Jordanie
2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie
3.Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
4.Przemienienie na górze Tabor
5. Ustanowienie Eucharystii

5. Piątek część Bolesna Różańca
tajemnice:
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
2. Biczowanie Pana Jezusa
3.Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
4.Dźwiganie Krzyża przez Pana Jezusa
5. Śmierć na krzyżu

6. Sobota część Radosna Różańca
tajemnice:
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
2. Nawiedzenie św. Elżbiety
3.Narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
4.Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
5. Odnalezienie Jezusa w Świątyni.

7. Niedziela część Chwalebna Różańca
tajemnice:
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
3.Zesłanie Ducha Świętego
4.Wniebowzięcie Maryi
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi