Kapliczki i Krzyże ze wsi Krzywda będącej gminą w powiecie Łuków

Zdjęcia pionowe
2008-2011 rok

1/4

2017 rok

2/4

2019 rok

3/4

2020 rok

4/4

Zdjęcia poziome
2008-2011 rok

1/8

2008-2011 rok

2/8

2008-2011 rok

3/8

2008-2011 rok

4/8

2015 rok

5/8

2017 rok

6/8

2018 rok

7/8

2020 rok

8/8