Moje wycieczki po okolicy Krzywdy.

Stanin od strony Anonina