Moje wycieczki po okolicy Krzywdy.

Droga z Serokomli do Konorzatki