Zdjęcia pochodzą z miejscowości Troki

Troki to małe miasto na Litwie. Zwiedziłem go przy okazji pobytu na Litwie w 2008 roku.
2008 rok

1/14

2008 rok

2/14

2008 rok

3/14

2008 rok

4/14

2008 rok

5/14

2008 rok

6/14

2008 rok

7/14

2008 rok

8/14

2008 rok

9/14

2008 rok

10/14

2008 rok

11/14

2008 rok

12/14

2008 rok

13/14

2008 rok

14/14