Zdjęcia pochodzą z miejscowości Komańcza

Komańcza to miejscowość w Bieszczadach gdzie w klasztorze sióstr Nazaretanek więziony był Ks. prymas Stefan Wyszyński.
2009 rok

1/6

2009 rok

2/6

2009 rok

3/6

2009 rok

4/6

2009 rok

5/6

2009 rok

6/6