Tabliczka mnożenia

Sprawdź się jak umiesz tabliczkę mnożenia
9x2=
9x6=
9x4=
9x5=
2x6=
2x4=
2x5=
6x4=
6x5=
5x4=