Rozwiązywanie równania kwadratowego

Podaj współczynniki a, b , c równania:

x 2 + x + =0