Tabliczka dzielenia

Sprawdź się jak umiesz dzielenie w zakresie do 100 wykonując 15 poleceń

Zrobione - 0 dobrze - 0

6:3=