Tabliczka Mnożenia

Sprawdź się jak umiesz mnożenie w zakresie do 100 wykonując 15 poleceń

Zrobione - 0 dobrze - 0

4x2=