Słowo Kustosza sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie do tych, którzy włączą się w odmawianie nowenny

Kochani, nadszedł czas, aby ze Strachociny, miejsca, gdzie objawił się św. Andrzej Bobola wołać do Polaków: podejmijmy modlitwę nowennową za przyczyną św. Andrzeja Boboli za Ojczyznę w parafiach, wspólnotach religijnych i rodzinach. Przecież w sytuacjach trudnych, gdy naród zwrócił się do niego o pomoc zawsze wypraszał potrzebne łaski Polsce. W tym roku, 22 lipca czciciele św. Andrzeja będą pielgrzymować do Strachociny, wśród nich Wojownicy Maryi i członkowie Męskiego Różańca, aby na Bobolówce, miejscu urodzenia św. Andrzeja, modlić się za Polskę. Nim jednak spotkamy się na wzgórzu, podejmijmy duchowe przygotowanie do tej modlitwy, odprawiając nowennę do św. Andrzeja przez kolejne cztery miesiące:
- pierwszą w dniach od 8–16 kwietnia, z racji 85 rocznicy jego kanonizacji – błagajmy w niej o świętość naszego narodu
- drugą 7-15 maj, z racji 366 rocznicy męczeństwa – prośmy wierność narodu polskiego Jezusowi i Kościołowi
- trzecią 14-23 czerwiec, w tym miesiącu bolszewicy sprofanowali relikwie bł. Andrzeja – przepraszajmy Boga za profanacje, jakie dziś mają miejsce na polskiej ziemi
- czwartą 13-21 lipiec, 101 lat mija, jak bolszewicy zabrali trumnę z relikwiami bł. Andrzeja do Moskwy – módlmy się o Bożą opiekę na Polską.
Kochani, skoro św. Andrzej wybrał Strachocinę, aby powiedzieć Polakom, że ratunek dla Ojczyzny ma związek z jego kultem: zacznijcie mnie czcić, to wydaje się, że teraz wskazuje z tego miejsca, co mamy czynić, aby nadeszła pomoc z nieba, by przezwyciężyć obecne zagrożenia dla Polski. Bóg jest wielki i nas ocali. Ale, by tak się stało: trzeba posłuchać św. Andrzeja i zacząć go czcić w narodzie.

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI

Kolejna Dni Nowenny:

Dzień pierwszy:

Modlitwa wstępna

Boże, dziękujemy za dar św. Andrzeja Boboli, Twego wiernego sługę, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii Kościoła. [Invicti athletae Christi] Wdzięczni jesteśmy za jego świadectwo życia z wiary, umiłowania Kościoła i zatroskanie o Polskę.
Dziś, gdy Ojczyzna jest w potrzebie, podejmujemy modlitwę nowennową do św. Andrzeja w nadziei, że i tym razem wyprosi łaski narodowi, którego jest Patronem. Prosimy w niej o jedność w narodzie, opiekę nad Polską, obronę wiary katolickiej i życie z Bogiem. Amen
Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu….
Modlitwa o opiekę Boga nad światem i ludzkością.
Boże, stworzyłeś świat i oddałeś go w ręce ludzi, aby troszczyli się o Twe dzieło. Ustanowione przez Ciebie prawo zapewniało im Twoją opiekę i błogosławieństwo. Piękno świata raduje oczy. Ale tę radość zakłóca dziś grupa ludzi decyzjami, które uderzają w godność osoby ludzkiej, małżeństwa i rodziny. Ich działania zmierzają do usunięcia Ciebie ze świadomości ludzi. Prosimy o opamiętanie dla tych, którzy to czynią.

Św. Andrzeju, wspieraj nas w tej modlitwie. Ty wiesz, że ludzie odrzucający Boga z czasem prowadzą świat do zniszczenia, a na ludzkość sprowadzają cierpienia. Niech twe orędownictwo wyprosi ratunek dla świata i ludzi. Amen

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze, z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata. Boże,
Duchu, Święty Boże,
Święta Trójco Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami.
Święty Andrzeju, wiemy naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, napełniony Duchem Świętym,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźniego aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący nawet po śmierci wędrówką umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze,
Święty Andrzeju, Patronie Polski
Święty Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa,
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga!
Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K: Módl się za nami święty Andrzeju.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci, spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Modlitwa za Ojczyznę

Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych ducha Bożego i żarliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów, wytęp wszelkie zło. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.

Modlitwa końcowa

Boże, zwracamy się w nowennie o pomoc, jak praojcowie nasi w chwilach zagrożeń dla Polski, a Ty ich nigdy nie zawiodłeś. Ufamy, że i tym razem wysłuchasz modlących się Polaków, którzy ze św. Andrzejem Bobolą zwracają się do Ciebie. Niech ta modlitwa przyczyni się, by św. Andrzej przez Polaków został uznany głównym Patronem Ojczyzny i wpisze się w realizację prośby Piusa XII: oby wszyscy synowie i córki narodu polskiego poznali Męczennika, który jest ich chlubą. [Invicti athletae Christi]. Amen