Różaniec - Nauka dla początkujących


Dziś środa - Część Chwalebna Różańca Świętego
Zanim zaczniesz postaraj się wyciszyć i skupić!
Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz:
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.
Zaczynamy od krzyżyka w różańcu
Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
Amen.
Na paciorku (większym)
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.
Na kolejnych trzech paciorkach (mniejsze) czyli 3x
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Przed dużym paciorkiem
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Tajemnica I. Chwalebna: Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Naszą najgłębszą potrzebą jest odczuwanie Obecności Jezusa. Nasz Pan zmartwychwstał, więc może być obecny przy każdym z nas. Znakiem tej Obecności jest Eucharystia. Prośmy Pana o łaskę silnej wiary w Jego zmartwychwstanie.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje…
10x Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …
Na zakończenie dziesiątka:
O mój Jezu przebacz nam nasze grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do Nieba wszystkie dusze a szczególnie te które potrzebują najwięcej Twojego miłosierdzia.
Tajemnica II. Chwalebna: Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Potrzeba nam nadziei, że spotkamy naszego Pana, któremu Bóg dał Królestwo, potęgę i chwałę na wieki i który wstawia się za nami do Boga w niebie. Prośmy Jezusa o siłę, która przyciągnie nas do Niego.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje…
10x Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …
Na zakończenie dziesiątka:
O mój Jezu przebacz nam nasze grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do Nieba wszystkie dusze a szczególnie te które potrzebują najwięcej Twojego miłosierdzia.
Tajemnica III. Chwalebna: Zesłanie Ducha Świętego
Potrzebny jest nam pokój serc. którego sprawcą jest Duch Święty - Duch, który jednoczy człowieka z Jezusem. Prośmy Boga. aby zesłał nam Ducha Świętego, który usunie z nas wszystko, co przeszkadza oddać się Jezusowi.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje…
10x Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …
Na zakończenie dziesiątka:
O mój Jezu przebacz nam nasze grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do Nieba wszystkie dusze a szczególnie te które potrzebują najwięcej Twojego miłosierdzia.
Tajemnica IV. Chwalebna: Wniebowzięcie Maryi
Pragniemy być świętymi. Jest to możliwe tylko przez utrzymanie bliskości z ludzką świętą naturą Jezusa, w Eucharystii. Prośmy Maryję, aby wprowadziła nas w tajemnicę Jej bliskości z Jezusem.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje…
10x Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …
Na zakończenie dziesiątka:
O mój Jezu przebacz nam nasze grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do Nieba wszystkie dusze a szczególnie te które potrzebują najwięcej Twojego miłosierdzia.
Tajemnica V. Chwalebna: Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi
Pragniemy Królestwa Pokoju. Jest to królestwo Jezusa i Maryi. Jemu nie grożą ataki szatana. Prośmy Maryję, by czuwała nad naszymi myślami, gestami i słowami tak, aby wprowadzały en? pokój do ludzkich serc.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje…
10x Zdrowaś Maryjo …
Chwała Ojcu …
Na zakończenie dziesiątka:
O mój Jezu przebacz nam nasze grzech, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź do Nieba wszystkie dusze a szczególnie te które potrzebują najwięcej Twojego miłosierdzia.

Na zakończenie różańca:

Pod Twoją obronę uciekamy się. święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza. Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas Oddawaj.
Przeżegnaj się: wykonaj znak krzyża na piersi i powiedz:
W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego - Amen.